Thursday, January 5, 2012

Dalil Umrah


Makam Nabi Muhammad saw janganlah ditinggalkan untuk menziarahinya... Ulamak mengatakan bahawa tempat yang paling mulia di dunia adalah tempat termakamnya Baginda Nabi Muhammad saw...
Dalil Umrah

Sesungguhnya "Safa" dan "Marwah" itu ialah sebahagian daripada Syiar (lambang) agama Allah; maka sesiapa yang menunaikan ibadat Haji ke Baitullah atau mengerjakan Umrah, maka tiadalah menjadi salah dia bersaie (berjalan dengan berulang-alik) di antara keduanya dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebajikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala, lagi Maha Mengetahui. (Surah al-Baqarah ayat 158)

No comments:

Post a Comment